اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

نوآوری شیوه ماست

معرفی شرکت

شركت شيمی گستر آران در سال ١٣٨٤ با هدف توليد مواد شيميايی مورد نياز بازارهای داخلی و خارجی تاسيس و پس از حدود ١٥ سال فعاليت در زمينه های مرتبط با توليد رنگ های كاشی گرانيتی و همچنين كود شيميايی، NPK در سال ١٣٩٨ ماموريت خود رادر جهت توليد مواد نوآورانه و استراتژيکی چون اكسيد منيزيم خلوص بالا تغيير داد و پس از راهيابی به پارك علم و فناوری  و به كارگيری نيروهای متعهد و بادانش در اين حيطه و برخورداری از امكاناتی نظير آزمايشگاه مجهز، به كارگيری مدل های سرمايه گذاری نوين موفق به توليد اين محصول گرديده است. این شرکت همچنین در سایر حوزه های فناورانه وابسته به مواد شیمیایی نیز فعالیت می‌نماید.

 ويژگی های برجسته شركت:

برخورداری از دانش و مهارت های لازم در توليد مواد شيميايی
برخورداری از آزمايشگاه مجهز
تيم توانمند و خبره با متخصصین مجرب
وجود مديران با دانش و تخصص بالا
همكاری با افراد با دانش و تخصص بالا جهت توليد محصول مذكور

صنایع وابسته