تولید مواد اولیه مرتبط با صنایع نسوز و دیر گداز نظیر اکسید منیزم سنتزی، اکسید منیزیم Dead Burn و هیدروکسید منیزیم (آبدار و بدون آب) می باشد که تا به امروز بزرگترین مصرف کننده اکسید منیزیم جهان، صنعت مواد نسوز است . اکسید منیزیم سنتزی در این صنعت به منظور تهیه مواد نسوز و عایق حرارتی جهت پوشش دادن جداره داخلی لوله های مورد استفاده در صنعت و کوره ها و بوته های ذوب صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرد.  مطابق گزارشات موجود در حدود 56 درصد اکسید منیزیم در ایالات متحده صرف این صنعت شده و 44 درصد از آن در صنایع کشاورزی، شیمیایی، ساختمانی، محیط زیست و دیگر صنایع استفاده شده است.  اکسید منیزیم  به عنوان مواد نسوز پایه برای ظرف مخصوص ذوب فلز (بوته آهنگری) نیز استفاده می شود.

 

اکسید منیزیم در صنایع فولاد
صنایع سیمان