اکسید منیزیم به دلیل آن که به عنوان اسیدی قوی نیز شناخته می شود؛ می تواند به عنوان تصفیه کننده آب و فاصلاب نیز مورد استفاده قرار گیرد.

به دلیل قابلیت پایدار کنندگی و تثبیت کنندگی اکسید منیزیم و دارا بودن این ویژگی می توان از این محلول در تصفیه فاضلاب و آب های صنعتی استفاده کرد یکی از راه های گسترده تصفیه آب و پساب های صنعتی و آب‌های زیرزمینی، استفاده از این محلول می باشد. با علم بر اینکه گونه‌های فلزات در PH های کمتر از ۶ و PH های بالاتر از ۱۱ محلول هستند و از آنجایی که اکسید منیزیم خاصیت بافری دارد این ترکیب با تنظیم ph آب و توانایی تشکیل پیوند با یون های فلزی در تصفیه آبهای صنعتی و فاضلاب ها و آبهای زیرزمینی موثر می باشد.